Skip to: Leren omgaan met stemmen horen

Socialrun website

Auteur: Robin Timmers

Uitgever: Uitgeverij Tobi Vroegh

Stemmen horen is een bijzondere ervaring. Als je stemmen hoort, hoor je een of meerdere stemmen zonder dat er een geluid of geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Andere mensen horen die stem of stemmen niet. Dit soort bijzondere ervaringen kom veel voor en roept veel vraagtekens op.
Zowel stemmenhoorders en hun naasten als hulpverleners en onderzoekers vragen zich af: ‘Wie of wat zijn die stemmen?’, ‘Wat zijn mogelijke oorzaken?’, ‘Wat is de goede steun bij stemmen horen?’en vooral ‘Hoe kan ik er mee omgaan?

In dit boek gaat Robin Timmers in begrijpelijke taal in op alle aspecten van stemmen horen. Hij helpt een aantal misverstanden de wereld uit, aan de hand van de op herstel en emancipatie gerichte benadering. Omgaan met Stemmen Horen.
Dit boek biedt geen kant en klare antwoorden. Wel vindt je bruikbare handvaten en informatie, zodat je je eigen manier kunt vinden om stemmen horen te begrijpen en ermee om te gaan.

Back To Top