Skip to: Algemene voorwaarden

Socialrun website

Bij deelname aan de Socialrun en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Teams die deelnemen gaan hiermee akkoord.

De teamleider is verantwoordelijk dat alle teamleden op de hoogte zijn van de volgende punten:

 • #meedoeniswinnen: Niet de competitie maar het belang van meedoen en samenwerking staat bij alle activiteiten tijdens de Socialrun voorop.
 • Teams en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor medische verzorging. Bij calamiteiten zoals lichamelijk letsel, schade of pech met voertuigen geldt een eigen verantwoordelijkheid. Op verzoek kan het Safety and Support Team, onderdeel van de organisatie van de Socialrun, ondersteuning bieden zover dit tot haar mogelijkheden behoort.
 • Minimale leeftijd om deel te nemen aan de Socialrun is 18 jaar.
 • Deelname is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, als gevolg van deelname aan de Socialrun.
 • Alle deelnemers zijn voor aanvang van de Socialrun op de hoogte van de inhoud van het veiligheidsdraaiboek van de Socialrun. De teamleider van het team is hiervoor verantwoordelijk.
 • Elk team is in het bezit van, en gebruikt, veiligheidshesjes tijdens de run die voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, die vastgesteld zijn door de organisatie van de Socialrun.
 • Alle deelnemers houden zich aan de eventuele aanwijzingen van de organisatie van de Socialrun.
 • Elke deelnemer is verplicht het medisch formulier digitaal in te vullen voorafgaand aan de Socialrun.
 • De e-mailgegevens kunnen gebruikt worden voor informatieverstrekking vanuit de Socialrun.
 • De organisatie van de Socialrun mag beeldmateriaal van de Socialrun vrij gebruiken.
 • Restitutie inschrijfgeld is na inschrijving niet mogelijk.
 • Het inschrijfgeld voor deelname Socialrun 2023 bedraagt €1375,-. Schrijf je voor 1 januari 2023 in, dan krijg je €100,- korting hierop. 
 • Betaling: Het inschrijfgeld dient 4 weken na ontvangst factuur betaald te worden. Indien inschrijving minder dan 4 weken voor de Socialrun gebeurt, dient het inschrijfgeld direct betaald te worden.
 • Het met de Socialrun opgehaalde sponsorgeld mag alleen aan de door stichting Socialrun toegekende subsidieprojecten worden verstrekt.
Back To Top