Skip to: Onze missie en strategie

Socialrun website

Wij geloven in een inclusieve samenleving, waarin alle mensen worden geaccepteerd in hun mogelijkheden, kwetsbaarheden en eigenaardigheden. Een samenleving waarin iedereen de kans krijgt zijn potentieel te verwezenlijken en mee kan doen.

Stichting Socialrun wil letterlijk en figuurlijk de beweging zijn die openheid over psychische aandoeningen en sociale acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid stimuleert. Wij doen dit door het organiseren van (sportieve) activiteiten voor, door en met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Niet de competitie maar het belang van meedoen en samenwerking staat bij al deze activiteiten centraal.

De jaarlijkse Socialrun

De jaarlijkse Socialrun, een estafetteloop van 555km, vormt de hoofdactiviteit van stichting Socialrun. Het evenement vindt standaard plaats in het derde weekend van september. Deelnemende teams bestaan uit ongeveer 25-30 personen, waaronder ten minste acht lopers en vier begeleidende fietsers. Ieder team organiseert haar eigen ondersteuning, eten en drinken tijdens de route en overnachtingsplaatsen.

Stichting Socialrun is verantwoordelijk voor de werving van teams, de brede promotie van het evenement Socialrun, de algehele logistieke organisatie, de organisatie van het finishfestival en het uitzetten van opgehaalde sponsorgelden bij relevante projecten. Zowel mensen met als zonder psychische kwetsbaarheid nemen in gelijkwaardigheid deel aan zowel de run als de organisatie eromheen.

Side-events

Onder de vlag van de Socialrun kunnen diverse ‘side-events’ worden georganiseerd. Deze hebben vaak een regionale reikwijdte en voldoen altijd aan de twee kernprincipes van de stichting: het evenement heeft als doel openheid rondom psychische kwetsbaarheid te stimuleren, ‘meedoen is winnen’ en hiermee een inclusieve maatschappij te bevorderen.

Te denken valt aan een mini-run op of rond het terrein van een GGZ-organisatie. De side-events worden doorgaans op initiatief van personen of organisaties buiten de Socialrun georganiseerd en vervolgens door stichting Socialrun ondersteund of geadopteerd.

Internationalisering

Psychische kwetsbaarheid is universeel en het daarmee gepaard gaande stigma komt helaas voor in alle culturen. De noodzaak voor openheid over psychische kwetsbaarheid en sociale acceptatie kent daarom geen grenzen. Stichting Socialrun heeft de ambitie om te internationaliseren. Onze droom is een jaarlijkse Socialrun in ieder Europees land én ten minste een jaarlijkse Socialrun op ieder continent. In 2018 vond de eerste Socialrun Boekarest plaats, een succes!

Wil jij onze missie steunen met een financiële bijdrage? Dat kan hier


#meedoeniswinnen

Back To Top