Skip to: Over Stichting Socialrun

Socialrun website

Van in beweging naar een beweging

In de oorsprong is de Socialrun bedacht en opgezet als evenement. Met de ‘run’ wilden we aandacht vragen voor/tegen stigma. Het evenement groeide en ontwikkelde zich verder.

Eind 2017 hebben we van de Socialrun weer een zelfstandige stichting gemaakt.
Met een laptop verbonden via de hotspot op onze telefoon en een zitzak begonnen we in een anti-kraakkantoor in Utrecht bijna weer vanaf nul.

Van Tegen Stigma naar Voor Inclusie

Waar de focus tot die tijd lag op het evenement, de Socialrun werd de vraag en de behoefte steeds breder. Door de verzelfstandiging breidde ook de groep vrijwilligers, organisaties en netwerk zich snel uit. Dit maakte dat we ons gedurende het hele jaar actiever konden richten op onze missie. Een missie die zich ook verder vormde.
Van een evenement tegen stigma veranderde het naar een beweging vóór inclusie. Een draai naar het positieve waarbij mensen veel meer gezien worden en erkend om hun talenten en waar kwetsbaarheden er ‘gewoon’ mogen zijn.

Momenteel is er altijd wel een initiatief waar mensen een bijdrage kunnen leveren aan de beweging. Initiatieven en evenementen die we organiseren en opzetten omdat er vraag is.

Acties, initiatieven en evenementen

Zo hebben we de #FFhelemaalruk week voor jongeren, een week waarin er extra aandacht is dat jongeren gehoord worden. We wandelen de gehele maand juni met een hele grote groep mensen door het hele land en zetten met elkaar minimaal 555.000 stappen voor inclusie.
In de maand december hebben we de Zet je Kerstboom Buiten actie, zodat we het licht van binnen naar buiten brengen voor iedereen die zich eenzaam of alleen voelt.
Eerste kerstdag zetten we de deur van ons kantoor open, iedereen is dan welkom om samen te zijn, zodat niemand met kerst alleen hoeft te zijn.

Tijdens de lockdown-periodes van afgelopen jaren hebben we online huiskamerconcerten en corona-hobby’s georganiseerd, zodat we alleen toch samen konden zijn.

De jaarlijkse Socialrun

En natuurlijk hebben we jaarlijks de vertrouwde Socialrun zelf. Een non-stop estafette loop van 555km in het derde weekend van september, waar (steeds meer) teams aan meedoen die bestaan uit 25-30 personen die ook allemaal het verhaal en de missie van de stichting delen.
In aanloop hier naartoe hebben we sinds 2020 de Inclusieweek bedacht. Een week waarin iedereen (individuen, vereniging, buurten, instellingen) in beweging, denk hierbij aan fietsen, wandelen komen voor Inclusie.

Subsidieprojecten

Met de deelname aan de Socialrun halen de teams geld op, wij noemen dat kilometerdonaties. Dit geld besteden we aan subsidieprojecten. Ieder jaar in oktober gaat de oproep naar buiten om subsidieprojecten in te dienen die inclusie en openheid rondom psychische kwetsbaarheden te bevorderen. Iedereen kan deze Socialrun-subsidie aanvragen.
Een onafhankelijke commissie bepaalt uiteindelijk wel projecten subsidie krijgen. Zo hebben we de afgelopen jaren fantastische en vele indrukwekkende projecten mogen ondersteunen.

Geen grenzen

Psychische kwetsbaarheid is universeel en het daarmee gepaard gaande stigma komt helaas voor in alle culturen. De noodzaak voor openheid over psychische kwetsbaarheid, sociale acceptatie en het bevorderen van inclusie kent daarom geen grenzen. En wij ook niet, daarom internationaliseren we ook vanuit stichting Socialrun. Zo hebben we een Socialrun opgezet in Boekarest, Roemenië en zijn we bezig met een inclusie bevorderend surf-evenement op de ABC eilanden.

Sponsoring en donaties

Stichting Socialrun maakt geen gebruik van subsidies en fondsen.
Dankzij sponsoring en donaties kan stichting Socialrun haar missie verwezenlijken. 100% van de donaties komt ten goede aan de organisatie van de jaarlijkse Socialrun en de kleinere side-events gedurende het jaar.
Wil jij onze missie steunen met een financiële bijdrage? Dat kan hier of neem contact met ons op via [email protected]

Het belangrijkste met alles wat er binnen de beweging gebeurt, is dat overeind blijft #meedoeniswinnen


 

Back To Top