Skip to: Over Stichting Socialrun

Socialrun website

En toen was er de Socialrun…

We schrijven 2011, een café in Utrecht. Een groepje vrienden deelt hier wekelijks de ervaringen met het werken in de GGZ of in penitentiaire inrichtingen. Het gesprek gaat over vooroordelen en stigma in relatie tot psychische aandoeningen en een verslavingsproblemen. Vooroordelen die het leven van hun cliënten nog moeilijker maken dan alleen de problemen waarvoor zij behandeld en begeleid worden. Vooroordelen die cliënten vaak hebben overgenomen in hun zelfbeeld. “Frank…”, zegt een van de vrienden, “kan jij niet een loopje of zoiets organiseren waarmee we aandacht vragen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? En dat we laten zien dat onze cliënten echt wel wat kunnen presteren

Frank Bonekamp, ooit sportleraar en nu inmiddels hulpverlener in een forensisch ACT-team, is nooit te beroerd om een uitdaging aan te nemen. Een jaar later was er de eerste Socialrun. Met drie teams werd in de stromende regen gedurende een lang weekend in estafette een grote ronde om het IJsselmeer gelopen. Het initiatief groeide snel.

Het jaar erop konden ze zes teams formeren, in 2015 waren er 16 deelnemende teams en in 2018 was dit wederom meer dan verdubbeld naar 33 teams en zo’n 950 deelnemers. De gesponsorde teams liepen in die laatste editie ruim €80.000 bij elkaar. Een bedrag dat in zijn totaliteit wordt besteed aan kleine projecten die bijdragen aan openheid over psychische aandoeningen en sociale acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De Socialrun is inmiddels een begrip in en rondom de GGZ. De rode polsbandjes die getuigen van deelname en betrokkenheid zijn populair en niet zelden aanleiding tot een mooi gesprek tussen mensen over hun kwetsbaarheid, maar vooral over hun dromen en mogelijkheden, want: #meedoeniswinnen!

Onze visie en strategie

Wij geloven in een inclusieve samenleving, waarin alle mensen worden geaccepteerd in hun mogelijkheden, kwetsbaarheden en eigenaardigheden. Een samenleving waarin iedereen de kans krijgt zijn potentieel te verwezenlijken en mee kan doen.

Stichting Socialrun wil letterlijk en figuurlijk de beweging zijn die openheid over psychische aandoeningen en sociale acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid stimuleert. Wij doen dit door het organiseren van sportieve activiteiten voor, door en met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Niet de competitie maar het belang van meedoen en samenwerking staat bij al deze activiteiten centraal.

De jaarlijkse Socialrun

De jaarlijkse Socialrun, een estafetteloop van 555km, vormt de hoofdactiviteit van stichting Socialrun. Het evenement vindt standaard plaats in het derde weekend van september. Deelnemende teams bestaan uit ongeveer 25 personen, waaronder ten minste 8 lopers en vier begeleidende fietsers. Ieder team organiseert haar eigen ondersteuning, eten en drinken tijdens de route en overnachtingsplaatsen.

Stichting Socialrun is verantwoordelijk voor de werving van teams, de brede promotie van het event Socialrun, de algehele logistieke organisatie en het uitzetten van opgehaalde sponsorgelden bij relevante projecten. Zowel mensen met als zonder psychische kwetsbaarheid nemen in gelijkwaardigheid deel aan zowel de run als de organisatie eromheen.

Side-events

Onder de vlag van de Socialrun kunnen diverse ‘side-events’ worden georganiseerd. Deze hebben vaak een regionale reikwijdte en voldoen altijd aan de twee kernprincipes van de stichting: het evenement heeft als doel openheid rondom psychische kwetsbaarheid te stimuleren en ‘meedoen is winnen’.

Te denken valt aan een mini-run op of rond het terrein van een GGZ-organisatie. De side-events worden doorgaans op initiatief van personen of organisaties buiten de Socialrun georganiseerd en vervolgens door stichting Socialrun ondersteund of geadopteerd.

Internationalisering

Psychische kwetsbaarheid is universeel en het daarmee gepaard gaande stigma komt helaas voor in alle culturen. De noodzaak voor openheid over psychische kwetsbaarheid en sociale acceptatie kent daarom geen grenzen. Stichting Socialrun heeft de ambitie om te internationaliseren. Onze droom is een jaarlijkse Socialrun in ieder Europees land én ten minste een jaarlijkse Socialrun op ieder continent. In 2018 vond de eerste Socialrun Boekarest plaats, een succes!

Wil jij onze missie steunen met een financiële bijdrage? Dat kan hier

Lees hier meer over:

Back To Top