Skip to: Privacyverklaring

Socialrun website

Stichting Socialrun is verant­woordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy­verklaring leggen wij uit welke persoons­gegevens wij verzamelen, hoelang we ze bewaren en met welk doel.

Contactgegevens:

Website: https://www.socialrun.nl
E-mail: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Socialrun verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • NAW-gegevens (indien je deze verstrekt, bijvoorbeeld bij de donatiemodule of via het contactformulier)
 • Bankrekeningnummer (indien je een donatie overmaakt via de donatiemodule op de site)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Socialrun verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Beantwoorden van vragen gesteld via e-mail of een contactformulier
 • Aanmaken van een teampagina
 • Verzenden van informatie aan teamleiders
 • Het afhandelen van donaties aan een team

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Socialrun neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Socialrun) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Socialrun bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Berichten via een contactformulier: 1 maand
 • Nieuwsbriefinschrijving: tot uitschrijving
 • Betalingsgegevens: 1 jaar
 • Team informatie: tot einde editie Socialrun

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Socialrun verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies

Stichting Socialrun gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Socialrun en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouwverzoek . Stichting Socialrun wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Socialrun neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].


Deze privacy­verklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Back To Top