Skip to: Stichting Socialrun

Socialrun website

Wie we zijn – De mensen van onze stichting

Frank en Nienke zijn de twee betaalde krachten van de stichting, samen met de vrijwilligers Renee, Linda en Annette vormen zij het ‘bureau’. Daarnaast zijn er vele andere vrijwilligers die ondersteunen op o.a. communicatie, website, route, media  en evenementen.

Bestuur 

Het stichtingbestuur bestaat uit:

Projectcommissie

De projectcommissie beoordeeld onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur de aanvragen voor projectsubsidie en adviseert over de toekenning van de projectgelden.
 

 • Alan Ralston, voorzitter projectcommissie  
 • Janneke van Gog, namens stichtingsbestuur 
 • Siep Kosse, namens hoofdsponsor Medicore 
 • Bas Ickenroth, namens ambassadeurs 
 • Eva van Kemenade 

 

Raad van Deelnemers

De raad van deelnemers adviseert het bureau van de Socialrun over de organisaties van de evenementen, vanuit het deelnemersperspectief. De raad van deelnemers bestaat uit:  

 • Quiryn Springeling 
 • Nitzan Mokasay 
 • Svea Sonneveld 
 • Ruud Gaillard 
 • Koen Aben 
 • Harme Caja

Ambassadeurs

Ambassadeurs worden in persoon gevraagd door de stichting voor hun functie op basis van wat zij betekenen of betekend hebben voor de Socialrun en de missie van de stichting. In de toekomst hopen wij in iedere provincie van Nederland ten minste één ambassadeur actief te hebben. De huidige ambassadeurs zijn:  

Vrijwilligers

De Socialrun kan niet zonder een grote groep van vrijwilligers, die de boodschap van de Socialrun een warm hart toedragen en bereid zijn, klein of groot, belangeloos iets van hun tijd in te zetten voor de evenementen. Vrijwilligers zijn onder andere actief tijdens de Socialrun in het Safety & Support Team, het motorteam, op het festival en in de voorbereiding van evenementen.  

 

Back To Top