Skip to: Onze Mensen

Socialrun website

Wie we zijn – De mensen van onze stichting

Frank en Nienke zijn het bekendste gezicht van de stichting, zij zijn de twee betaalde krachten. Samen met de vrijwilligers Renee, Linda, Carlijn en Damian vormen zij het ‘bureau’. Daarnaast zijn er vele andere vrijwilligers die ondersteunen op o.a. communicatie, website, route, media en evenementen.

Bestuur 

Het bestuur van stichting Socialrun houdt zicht op het beleid, de dagelijkse leiding en de financiële verantwoording van de stichting, de toekenning van de sponsorgelden aan de verschillende projecten. Het stichtingsbestuur is het controleorgaan dat de koers beschermt om de visie en missie van de stichting te blijven waarmaken.

Maak kennis met het bestuur:

Projectcommissie

De projectcommissie beoordeelt de aanvragen voor projectsubsidie en adviseert over de toekenning van de projectgelden. De projectcommissie voert deze activiteiten uit onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur.

Maak kennis met de Projectcommissie:
 

 

Raad van Deelnemers

De raad van deelnemers adviseert het bureau van de Socialrun over de organisaties van de evenementen, vanuit het deelnemersperspectief.

Maak kennis met de raad van deelnemers:
  

  • Quiryn Springeling 
  • Nitzan Mokasay 
  • Svea Sonneveld 
  • Ruud Gaillard 
  • Koen Aben 
  • Harmke Caja

Ambassadeurs

Ambassadeurs worden in persoon gevraagd door de stichting voor hun functie op basis van wat zij betekenen of betekend hebben voor de Socialrun en de missie van de stichting. In de toekomst hopen wij in iedere provincie van Nederland ten minste één ambassadeur actief te hebben.

Maak kennis met de ambassadeurs en hun persoonlijke verhaal:  

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn onmisbaar! Socialrun kan niet zonder een grote groep van vrijwilligers, die onze boodschap een warm hart toedragen en bereid zijn, klein of groot, belangeloos iets van hun tijd in te zetten voor de evenementen. Vrijwilligers zijn onder andere actief tijdens de Socialrun in het Safety & Support Team, het motorteam, op het festival en in de voorbereiding van evenementen.

Back To Top