Skip to: Paul van der Zwart Penning

Socialrun website

Sinds 2017 reikt de Socialrun twee keer per jaar de Paul van der Zwart Penning uit. Een penning aan een individu en eentje aan een team.

Wie is Paul van der Zwart?

Paul was in zijn werkzame carrière verpleegkundige binnen de GGZ. Hij heeft dit altijd vanuit zijn hart gedaan en was er voor de mensen waarmee hij werkte. Zijn, af en toe, onorthodoxe manier van werken was er altijd op gericht om zijn cliënten gerust te stellen en aan te sluiten bij hun behoefte.
Een van de vele voorbeelden is dat hij, indien gewenst, zijn hond mee liet gaan naar mensen die in de separeer kwamen om ze gerust te stellen. Deze manier van werken leverde hem, in die tijd, echter vaak ook commentaar op vanuit zijn werkgever.
Dit weerhield hem er niet van om dit toch te blijven doen tot aan zijn pensioen.

Paul is ook al snel betrokken geraakt bij de Socialrun. Eerst in een team daarna als zeer actieve vrijwilliger binnen de organisatie. Toen hij met pensioen ging hebben we een penning naar hem vernoemd.

Waar staat deze penning voor?

De penning is in het leven geroepen om, naast de leuke loop die de Socialrun is, onze missie leidend te laten zijn in alles wat we doen. Hij wordt twee keer uitgereikt per jaar.
De prijs gaat naar een individu en een team dat zich in de aanloop naar de Socialrun toe extra inzet om het onderwerp inclusie en destigma op de kaart te zetten en zo bijdraagt aan de beweging die we willen zijn.
Naast een echte penning is er een bedrag van €1500 per winnaar beschikbaar die besteed mag worden aan een project dat past binnen onze missie. De prijs wordt uitgereikt in de maanden na de Socialrun.

Wie komen er in aanmerking?

Vanuit de organisatie proberen we goed bij te houden wat er allemaal gebeurt in de aanloop naar de run toe. Om ons daarbij te helpen stellen we het zeer op prijs dat alle acties die worden gedaan verzameld worden in een mail naar [email protected].

Iedere deelnemer en elk deelnemend team komt in aanmerking. Zeker voor deze prijs geldt #meedoeniswinnen 😉

Back To Top