Skip to: Anderhoofd

Socialrun website

ANDERHOOFD (Countless Countings #1), gaat over de noodzaak van tellen als je de grip op de wereld om je heen verliest.
Over meetellen in een samenleving die een problematische verhouding heeft met jouw werkelijkheidsbeleving.
Over wat voor jou nog telt, als alle zekerheden op losse schroeven zijn komen te staan.

Onze spelers worden verward genoemd. Of zelfs gek. Of is juist hun omgeving in de war en doorzien zij de façade van onze maatschappij? De waarheid achter onze maskers? Ze kruipen in de huid van verschillende personages uit opera’s van Henry Purcell en Phillip Glass en zingen over verlies, verdriet, hoop en troost. Als gevallen goden en schitterende zonnekoningen kijken ze naar de waanzin van de wereld en de verwarring van de mens.


Countless Countings- de serie

Countless Countings is een serie over wat telt, wat je telt en wanneer je telt. Rode draad zijn de vijf Knee Plays uit de opera Einstein on the Beach van Philip Glass. Deze stukken illustreren op een bijna mathematische wijze het verglijden van het moment en de troostrijke houvast van het tellen en zijn (deels) goed uit te voeren met niet-geschoolde zangers.
#1
In dit eerste project werken wij met spelers uit  Maastricht, Amsterdam en Groningen. Mensen die soms overweldigd worden door de samenleving, en kampen met psycho-sociale kwetsbaarheden. Die kort- of langdurig een dusdanige andere werkelijkheidsbeleving hadden dat zij zowel persoonlijk als maatschappelijk niet of nauwelijks konden functioneren. Zij nemen ons mee in de donkere, maar ook wondere wereld van hun geest. Een voorstelling geïnspireerd op de Barokke Semi-opera, met muziek van Philip Glass en Henry Purcell.


 

Back To Top