Skip to: At the feet of my mother

Socialrun website

In de documentaire ‘At the feet of my mother’ volgen we het verloop van enkele familieopstellingen en krijgen zo een beeld van de gevolgen van parentificatie. Vincent Sparreboom, de documentairemaker, wil hiermee parentificatie zichtbaar en beter bespreekbaar maken.

De documentaire ‘At the feet of my mother behandelt het thema parentificatie. Dit is een begrip uit de psychologie. Kort gezegd is er bij parentificatie sprake van een omgekeerde ouder-kind verhouding. Het kind zorgt langdurig voor de ouder in plaats van omgekeerd. Doordat kinderen van nature loyaal zijn aan hun ouders, beseffen zij vaak niet dat het niet normaal is om als kind voor je

At the feet of my mother documentaire

ouder te zorgen. Hierdoor blijft het probleem grotendeels onzichtbaar. In totaal telt Nederland 577.000 kinderen die ouders hebben met psychische problemen of een verslaving. Hierbij kan parentificatie een rol spelen. Vincent, student aan de HKU en  maker van de documentaire is één van die kinderen. Hij wil dit probleem via zijn documentaire zichtbaarder en beter bespreekbaar maken.

Familieopstellingen in beeld

In de documentaire volgen we het verloop van enkele familieopstellingen van geparentificeerde (jong)volwassenen. We ervaren met hen de emotionele gevolgen van scheefgegroeide familieverhoudingen en hoe hier verandering in kan worden aangebracht. Op intieme, emotionele wijze worden we deelgenoot van het opgestelde familiesysteem. Zonder voice-over, zonder interviews of archiefbeelden, met volledige concentratie op de familieopstelling, wordt het verhaal van omgekeerde ouder-kindrelaties verteld in een samenspel van blikken, lichamelijke bewegingen en therapeutische interventies.

At tje feet of my mother draaidagen

Bijzondere draaidagen

In juni zijn de draaidagen geweest. Deze waren erg bijzonder. De groep personages hebben zich totaal bloot gegeven en vonden veel steun bij elkaar. Voorafgaand aan de familieopstellingen deed de crew een warming-up. Er heerste een fijne saamhorigheid.
Vincent is momenteel samen met editor Inez de film aan het monteren. En het ziet er ontzettend veelbelovend uit.
De besloten première staat gepland in augustus. Daarna volgt hopelijk de publieke première op het Nederlands Film Festival in het najaar en een grote (internationale) festivalronde. Ook vanuit de Socialrun zijn we erg trots op dit project!
Back To Top