Main content

Dit Ben Ik – ‘On Tour’

Dit Ben Ik ‘on tour’ is een promotie van een hulpmiddel die mensen in de langdurige GGZ ondersteunt in hervinden van hun identiteit. Het hulpmiddel is ontwikkeld om cliënten die verblijven op instellingsterreinen en vormen van beschermd wonen de mogelijkheid te bieden om samen met anderen (een professional, een familielid/naaste, een mede-cliënt of vrijwilligers) weer nieuwe ervaringen op te doen met als doel oude en nieuwe kenmerken van zichzelf te (her)ontdekken.

Van groot belang is de gelijkwaardigheid in het tweetal dat samen ervaringen aangaat. De ervaringen die zij gezamenlijk opdoen, kunnen voortkomen uit herinneringen, maar ook uit de wens om iets nieuws te ontdekken en dus nieuwe ervaringen op te doen.

Zo kan iemand een bezoek brengen aan de woonplaats van vroeger of juist een nieuwe plek waar iemand nooit eerder is geweest.
Met een elektrische bakfiets fietsen de gebruikers van Dit Ben Ik, het hulpmiddel in de vorm van een estafette-tocht naar verschillende locaties. Daar geven we het startschot met een ‘Dit Ben Ik’ start-evenement dat in het teken staat van identiteit en het belang van het opdoen van ervaringen. Na het start evenement blijft Dit Ben Ik twee weken beschikbaar op de locatie en blijft er een ‘pocket’ editie achter voor vervolg. De deelnemers van het startevenement fietsen de bakfiets vervolgens naar een nieuwe locatie en dragen met hun ervaring bij aan het volgende startevenement door nieuwe gebruikers op weg te helpen.

De fietstocht zelf is een ervaring op zich die familieleden, cliënten, professionals en andere geïnteresseerden verbindt en een rol geeft in een nieuwe beweging in de GGZ gericht op krachten en autonomie.

Projectnaam: Dit Ben Ik – ‘On Tour’

Website: https://deontdekkingsreisvanmijnleven.nl/