Skip to: Documentaire TOS

Socialrun website

Samen met Haags Productiebedrijf en journaliste Renate van der Zee werk ik aan een documentaire over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Taalontwikkelingstoornissen komen heel veel voor, en hebben grote gevolgen voor kinderen èn volwassenen. Het gekke is dat de meeste mensen niet weten wat het is.
En dat terwijl iedere leraar ermee te maken krijgt, want naar schatting zitten er in elke klas van 30 kinderen, 1 à 2 kinderen met een taalontwikkelingstoornis (TOS). Het komt dus vaker voor dan ADHD en autisme.
Door middel van een documentaire wil ik meer aandacht en begrip voor dit probleem vragen. Ik vind het erg belangrijk dat TOS meer bekendheid krijgt en ik denk dat mijn film daaraan kan bijdragen.
Een taal-ontwikkelingsstoornis is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Het betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Kinderen met een TOS hebben grote moeite met praten of het begrijpen van taal. Verder lijkt er niets met ze aan de hand. Een TOS is een onzichtbare handicap.
Hoe is het om op te groeien als je geen woorden kunt geven aan je gevoelens, wensen of behoeftes? Of, als jij geen chocola kunt maken van wat een ander tegen jou zegt?


Back To Top