Skip to: Goed voorbeeld doet goed Vloggen

Socialrun website

Altrecht is begonnen met Vloggen over de psychiatrie. Medewerkers en patiënten geven inkijkje in hun leven en hun werk.
We hopen hiermee op meer openheid en begrip voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en de beeldvorming over de psychiatrie. Het wegnemen van vooroordelen, het stigma.
Vloggen is een eigentijdse manier om een eerlijk en realistisch beeld op persoonlijke manier over te dragen. We willen dit project voortzetten en met als doel meer vloggende cliënten en medewerkers en breder uitzetten en de samenwerking zoeken met andere ggz instellingen in regio midden.

Back To Top