Skip to: Help, ik word hulpverlener

Socialrun website

Help, ik word hulpverlener! is een educatief project dat zich richt op positieve zelfonthulling onder aankomend zorgprofessionals. Door middel van interactieve en uitdagende workshops onder leiding van een ervaringsdeskundig hulpverlener (afgestudeerd ggz-agoog) worden studenten gestimuleerd en geïnspireerd om op professionele wijze gebruik te maken van eigen kwetsbaarheid in de rol als (toekomstig) professional.
Aan de hand van een persoonlijk herstelverhaal, voorlichting over ervaringsdeskundigheid, prikkelende opdrachten en diverse praktijkvoorbeelden krijgen zij bovendien concrete handvatten aangereikt om na te denken over de wijze waarop deze kwetsbaarheid (eigen ervaringskennis) kan worden ingezet.
In de workshop worden diverse herstelthema’s vanuit een integrale benadering aangevlogen.

Het project beoogt ‘de eigen kwetsbaarheid’ van hulpverleners verder uit de taboesfeer te halen. Veel aankomend hulpverleners blijken over een behoorlijk potentieel aan (verborgen) ervaringskennis te beschikken.
Deze potentiele bron van kennis blijft echter veelal onbewust, onzichtbaar en onbenut binnen de opleiding en beroepspraktijk.

‘Help, ik word hulpverlener’ draagt bij aan destigmatisering, bewustwording over ervaringskennis- en deskundigheid, en stimuleert gelijkwaardigheid en openheid in de begeleidingsrelatie tussen hulpverlener en cliënt.

Back To Top