Skip to: Ingewikkeld

Socialrun website

Over struikelen en liefhebben

Een jonge vrouw.
Een jonge man.
Een vader, een moeder, een broer, een zus, een vriend.
Hoe te leven met de ander
en met jezelf.

Niemand is uit luxe vervelend.
Niemand kiest ervoor een moeilijk mens te zijn.

We doen hier niet aan labels, aan definities, aan DSM 3, 4 of 5.
Wij noemen het geen borderline.
Geen angststoornis.
Wij hebben het gewoon over hem en over haar.

Sally & Molly maken een theatervoorstelling over persoonlijkheidsstoornissen cluster B. Hier gaat het o.a. om de antisociale, narcistische, theatrale en borderline persoonlijkheidsstoornis. Mensen met een stoornis uit cluster B hebben veelal moeite met het beheersen van hun impulsen en emoties. Ze zijn impulsief, hebben sterke stemmingswisselingen en last van onbeheerste emoties. Ze zijn slecht in het onderhouden van stabiele relaties. Hun gedrag kan negatieve reacties oproepen bij de sociale omgeving.
Naar schatting heeft 2% van de Nederlandse bevolking een persoonlijkheidsstoornis. Dat betekent dat iedereen minstens één persoon met een persoonlijkheidsstoornis kent. Toch blijven veel patiënten voor hun omgeving onopgemerkt. Hun gedrag toont zich voornamelijk in intieme relaties: met ouders, kinderen, vrienden en partners. Alleen zij zien en ervaren de stoornis in zijn ware omvang.

Een burn-out is makkelijk uit te leggen, omdat nagenoeg iedereen het gevoel van stress kent. Voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis is het niet makkelijk om er over te praten. Bovendien is de kans op stigmatisering groot. Het zwijgen leidt ertoe dat mensen rondlopen met een groot geheim, en daardoor geïsoleerd raken. Het wordt tijd dat hier verandering in komt. Met de voorstelling willen we openheid creëren en het gesprek aangaan, juist om die stigmatisering tegen te gaan

Wil jij een voorstelling bezoeken? Klik dan hier


Een jonge vrouw vertelt over hoe het is om met haar te leven.
Absurd, Schrijnend, Ingewikkeld, Verdrietig, Hilarisch…
Ze vertelt vanuit haar vader, haar moeder en haar zusje en schroomt hierbij niet om zichzelf in alle facetten te tonen.

De makers van deze voorstelling wagen zich eraan om het onbeschrijfelijke te beschrijven en het onnavolgbare in woorden te vatten.
Het levert een bevrijdend gevoel van herkenbaarheid op en mogelijk hier of daar een extra inzicht.

Mooi is ze
Prachtig zelfs


 

Back To Top