Skip to: Onzichtbaar Den Haag

Socialrun website

Wij creëren unieke en betekenisvolle leerervaringen in de vorm van arrangementen. Onze stijl van werken is ervaringsgericht. Door te ervaren gaan we voelen. Van daaruit starten we de dialoog. Zo ontstaat er ruimte voor het delen van kennis en ervaringen. Deze kennisoverdracht verbreedt het perspectief waardoor de betrokkenheid bij de ander en elkaar toeneemt. Dit leidt tot medemenselijkheid en contact: een professionele en persoonlijke (her) ontmoeting.

Met dit project willen wij ‘het onzichtbare zichtbaar’ maken door het inzetten van ervaringsdeskundigen en met onze ervaringsgerichte trainingen en workshops. Zo maken we maatschappelijke thema’s (stigma, psychische kwetsbaarheid, schulden, verslaving, detentie, etc.) bespreekbaar en verlagen we de drempel om hierover met elkaar te praten en met elkaar in gesprek te gaan. Zo ontstaat er ruimte om van elkaar te leren.

Meerwaarde en impact:

  • Destigmatisering
  • Inzicht in de meerwaarde en kracht van het tonen van kwetsbaarheid
  • Het verlagen van de drempel om ervaringen en kwetsbaarheid te delen
  • Vergroten van medemenselijkheid: betrokkenheid, verbinding, contact
  • Perspectiefverbreding
  • Vergroten van empathie en inlevingsvermogen
  • Verbinding leef- en systeemwereld
  • Kennistoename maatschappelijke thema’s en doelgroepen

We draaien hier ook de rollen om: onze ambassadeurs zijn voorbeelden en rolmodellen voor anderen door zich kwetsbaar op te stellen en open te zijn over hun ervaringen.

Onzichtbaar Den Haag is verkozen tot meest inspirerende sociale onderneming van Den Haag 2018. Wij hebben echter gemerkt dat wij het verlangen en de wens hebben om meer mensen te bereiken. Dit gaan wij doen door de netwerken die wij o.a. bij het uitvoeren van onze arrangementen hebben opgedaan te gebruiken om nog meer potentiele deelnemers te vinden.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit met ons groeiende team van ervaren ambassadeurs gaat lukken. We hebben vooral geleerd dat we nog niet klaar zijn met het bespreekbaar maken van stigma en maatschappelijke vraagstukken.

Back To Top