Skip to: Pssst

Socialrun website

1 op 5 jongeren kampt met psychische problemen. Er worden projecten opgezet om adolescenten, pubers beter te informeren maar kinderen jonger dan 14 worden daarbij steeds over het hoofd gezien.
Hoe vroeger kinderen meekrijgen dat het ok is om over psychische problemen te praten, hoe preventiever we kunnen werken. Bovendien kunnen we zo bewerkstelligen dat de komende generatie minder stigma ervaart. Wie inzet op kinderen, zet in op de toekomst.

 

Pssst jij, ja jij daar, die dit leest

Hoe gaat het met je?

Goed?

Ik dacht wel dat je dat zou zeggen. Dat zeggen de meeste mensen als je vraagt hoe het met ze gaat: ‘goed’, ook al is dat niet zo. Eigenlijk gaat het met heel wat mensen niet goed. 1 op 4 mensen in ons land zit ‘niet lekker in zijn vel’ of heeft zoals ze dat noemen: psychische … euh… je weet wel. Psy wat? Ja, moeilijk woord, he? Ik noem ze pssst-problemen.

Pssst. Dat zeg je wanneer je iemand iets wil zeggen waarvan je niet wil dat anderen het horen. Dat is bij psychische problemen vaak zo. Daar durven we niet over te praten. In ‘Pssst’ durven we dat wel. We vertellen je alles wat we erover weten. Maar er is ook ontzettend veel dat we er nog niet over weten. Dit is dus een weetjes én een niet-weetjesboek.  Weten wat je niet weet kan je soms ook helpen iets beter te begrijpen.

Voor jongeren vanaf 10 jaar met vragen rond pssst je weet wel …

Back To Top