Skip to: Psychiatrie café Groningen

Socialrun website

In het Psychiatrie-Café worden herstelverhalen van mensen met psychische kwetsbaarheden verteld en besproken. Een plek om van elkaar te leren en het in een goede sfeer over psychische veerkracht en kwetsbaarheden als onderdeel van het leven te hebben.

Het delen van persoonlijke herstelverhalen kan voor anderen een bron van troost en kracht zijn. Ook kan het voor anderen aanknopingspunten bieden voor verbeteringen van hun herstelproces. Het delen van herstelverhalen draagt daarnaast ook bij aan het verminderen van stigma rond psychische kwetsbaarheden. Zelfstigma kan verminderen omdat bezoekers leren te relativeren en ook nieuwe contacten opdoen die de rol van medemens versterken.

Het Psychiatrie-Café is een bijeenkomst die een keer per maand wordt georganiseerd. In een ontspannen en veilige sfeer vertelt een ervaringsdeskundigen over zijn eigen herstelverhaal en biedt bezoekers de kans om hierover met hem in gesprek te gaan en ervan te leren. De bijeenkomsten worden in samenwerking met de Herstelwerkplaats Groningen georganiseerd, voorgezeten door een van de behandelaars van BuurtzorgT en vinden plaats in het huiskamercafé LUI van Dunk in Groningen. Vanuit de herstelwerkplaats worden trainingen aangeboden om mensen te leren hun ervaringen als herstelverhaal te vertellen.

Back To Top