Skip to: Tzitzo magazine

Socialrun website

Tzitzo is een nieuw magazine dat openheid geeft over mentale gezondheid. Door mentale kwetsbaarheid in beeld te brengen, wil Tzitzo magazine drempels verlagen en psychische problematiek  meer bespreekbaar maken in de samenleving. 

Het team van Tzitzo magazine wordt gevormd door mensen die hebben ervaren hoe het is om te leven met een psychische kwetsbaarheid. Door openheid te geven vanuit eigen ervaring hopen zij het stigma rondom psychische kwetsbaarheden te verkleinen.

Vaak ontstaat stigma door onwetendheid, iemand begrijpt eigenlijk niet zo goed hoe het zit. Daar wil Tzitzo magazine iets aan veranderen! We hopen dat bij het lezen van het magazine de reactie is: O zit dat zo…

Het eerste nummer van Tzitzo kwam uit op 22 november 2019. Met de financiële steun van de Socialrun wordt er gewerkt aan een tweede nummer wat in het voorjaar van 2020 zal verschijnen. Daarna zal er 2 à 3 maal per jaar een nieuw nummer verschijnen.

Kijk voor meer informatie of om het magazine te bestellen op de website van Tzitzo magazine.

Logo Tzitzo
Back To Top