Skip to: Uitbreidingsset PTSS voor ‘Een steekje los’

Socialrun website

Het spel Een Steekje Los? bestaat reeds 8 jaar en heeft diverse innovatieprijzen gewonnen en deze communicatietool staat ook vermeld in de generieke module destigmatisering als succesvolle interventie om openheid te vergroten en (zelf)stigma bespreekbaar te maken en vooroordelen te verminderen.

Een uniek, flexibel en veelzijdig spel, voor iedereen die een raakvlak heeft met psychische gezondheid. Bijvoorbeeld cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, familie en vrienden. In gesprek gaan over de psychische gezondheid en de kwaliteit van leven is het doel van Een Steekje Los.

Het kan gespeeld worden als gezelschapsspel met een knipoog naar de psychiatrie. Maar het kan ook uitstekend ingezet worden tijdens gespreksgroepen, gastlessen, teambuilding, intervisie en kennismaking voor meer diepgang.

Er is al vele jaren vraag naar de uitbreidingsset PTSS. In 2014 toen we de eerste (26) uitbreidingssets ontwikkelde, was er ook vraag naar PTSS, maar toen hadden we nog niet voldoende menskracht, (ervarings)deskundigheid die deze set konden ontwikkelen. Nu wel! Dus we zijn momenteel bezig om deze uitbreiding te ontwikkelen en produceren.

Back To Top