Skip to: Van stigma naar eigenwaarde

Socialrun website

Documentaire  over mensen die bij Basisberaad deelnemen aan trainingen ‘werken met eigen ervaring’. Mensen die allen op diverse terreinen, maar vaak in de GGZ, iets meegemaakt hebben, wat hun leven een andere wending heeft gegeven. Tijdens de trainingen leren mensen hoe je deze ervaringen in kan zetten, onder ander bij (vrijwilligers)werk. Ervaringsdeskundigheid, (zelf)stigma en herstel zijn aspecten die in deze trainingen naar voren komen.

Met de documentaire willen we het belang aantonen van mensen met ervaringsdeskundigheid; wat het voor hen én de maatschappij kan opleveren

Door mensen zelf aan het woord te laten, hun eigen verhaal te laten vertellen, kunnen we op diverse plekken laten zien wat het belang van dit soort trainingen is en wat mensen vervolgens met de opgedane kennis kunnen doen.

Belangrijk is de documentaire op zoveel mogelijk plekken te vertonen. Dit alles om iedereen kennis te laten nemen van de (meer)waarde van ervaringsdeskundigen.

Back To Top