Kookeiland

Ruimte voor ideeën

Ruimte voor ideeën is een creatieve broedplaats voor zorgideeën. Een laagdrempelig innovatieplatform, waar vernieuwende ideeën met betrekking tot zorg en welzijn vanuit o.a.
ervaringskennis worden gerealiseerd. Het voornaamste doel daarbij is het bevorderen van de dagelijkse activiteiten en de sociale verbondenheid; meedoen mogelijk maken.
De insteek is om te denken vanuit mogelijkheden. Innovatieve projecten en activiteiten ontwikkelen, waarmee we bijdragen aan een inclusieve maatschappij. Daar doen we het
voor! Het is een uitdaging om in te kunnen spelen op vraagstukken vanuit de samenlevingen initiatieven op te zetten die nauw aansluiten bij de ervaring van de leefwereld.

 

KOOKeiland

Door de coronapandemie is er onder jongeren en volwassenen meer sprake van mentale problemen en sociaal isolement. Zodoende zijn we i.s.m. de Bibliotheek AanZet op het
zorgidee KOOKeiland gekomen.  Dat is het idee achter KOOKeiland. De ene keer koken we
met elkaar, de andere keer wordt er een workshop gegeven of houden we een kookchallenge. Iedere kookavond is het weer een verrassing. Er is aandacht voor thema’s
als eenzaamheid, mentale gezondheid, gezonde leefstijl, armoede en de gevolgen van de energiecrisis.

 

Sociale verbondenheid

KOOKeiland is een plek waar je je welkom voelt en je mag zijn wie je bent. We hebben gekozen voor het concept om samen te gaan koken en eten, omdat dit makkelijk verbindt.
Ook het samen werken aan een KOOKeiland platform draagt bij aan de sociale verbondenheid en inclusie. Met elkaar werken we aan een platform, waar recepten van
deelnemers en vrijwilligers, kookinstructies, workshops, gezondheids, boeken- en kooktips ,e.d. kunnen worden gedeeld. Daarnaast worden de lekkerste recepten verzameld op
receptkaarten, zodat de gerechten ook thuis kunnen worden gemaakt.

 

Meer informatie:  https://ruimtevoorideeen.com/kookeiland/

KOOKeiland wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen uit het Dordts preventieakkoord en stichting Socialrun, diverse sponsoren die workshops verzorgen en
samenwerkingspartners, zoals: R-Newt jongerenwerk, GGD Zuid-Holland Zuid, Geef het Dordt en Career Boost.

Geschreven door:

Redactie

Gepubliceerd op:

1 maart 2023

Deel: