Suite Melancholica

Suite Melancholica.

 

 

Dames en heren

Ik heb een muziekstuk geschreven.
Dit muziekstuk is uniek.
Ik wil jullie graag vertellen waaróm dit stuk uniek is.Dames en heren, Ik heb een muziekstuk geschreven.
Maaslands Kamerorkest Enigma onder leiding van Roy Deuss met …

 

 

Dit document geeft een beschrijving van de Suite Melancholica, mijn eerste ampele stappen op het gebied van compositie. Deze suite is een product van mijn opleiding Muziektheorie – harmonieleer aan de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik alwaar ik lessen piano, contrabas en muziektheorie volg, mijn levenservaringen en naar ik hoop mijn creativiteit  Deze suite geeft een deel van mijn leven weer zoals ik dat muzikaal onder woorden wil brengen, onder het motto, ‘muziek gaat verder daar waar woorden tekortschieten’. Een deel van mijn leven heeft te maken met depressie, PTSS en suïcide. De gevoelens wil ik in deze suite weergeven.

De suite kan een suite genoemd worden in de zin dat de vijf verschillende delen afzonderlijke delen van mijn beleving voorstellen en verschillende aspecten van depressie belichten en tegelijkertijd allemaal met elkaar verbonden zijn.
De titel, Suite Melancholica is ontleend aan Albrecht Dürers ‘Melencolia I’; Melancholie of weemoed is een gemoedstoestand die neigt naar depressie en zich kenmerkt door een verdrietige kijk op het verleden of een onvervuld verlangen. Zowel muzikaal als inhoudelijk nodig ik elke luisteraar uit om over dit onderwerp in gesprek te gaan.

“Openheid kan leiden tot begrip”

Ik hoop met deze suite mensen aan het nadenken te zetten over psychische zaken als depressie en PTSS en over de stigma die daar op van toepassing zijn.
Ik hoop dat mijn nog in de kinderschoenen staande vermogens zich in de toekomst ontwikkelen.
Ik hoop dat ik met deze suite mensen kan bereiken en heel heel misschien een stukje herkenning op te roepen.
Ik hoop dat deze suite meehelpt in het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen.
Ik hoop dat mensen ondanks depressie en PTSS een volwaardig leven (alhoewel ik daar een stigma in erken) voor ogen kunnen houden.
Ik hoop dat ik deze overwinning op mezelf kan blijven vasthouden.
Ik hoop.

Componist : Ron Janson (R. Chanson)
Illustraties : Maya Smits ( in memoriam) https://www.socialrun.nl/

 

Geschreven door:

Redactie

Gepubliceerd op:

8 november 2023

Deel: