Skip to: Socialrunsubsidie 2020

Socialrun website

De Socialrun

Van origine is de Socialrun een 555 km lange non-stop estafetteloop door Nederland om aandacht te vragen voor sociale inclusie en openheid bij psychische aandoeningen. Echter, gezien de maatregelen rondom covid-19 konden vele evenementen niet doorgaan. Vanuit stichting Socialrun hebben we continue gekeken naar mogelijkheden die wel konden, omdat we juist nu zagen en zien hoe belangrijk het thema sociale inclusie is. Dit heeft ertoe geleid dat naast de Socialrun de Inclusieweek, in het leven is geroepen.

Naast veel aandacht voor het onderwerp en vele mooie verhalen, hebben de teams ook geld opgehaald door hun kilometers te laten sponsoren en side events te organiseren. Door de omstandigheden hebben de teams ruim voor het evenement de keuze gekregen om hun opgehaalde geld naar interne projecten van de Socialrun te gaan of externe subsidie projecten. Deze vraag is gesteld om als stichting Socialrun te kunnen blijven doen wat we doen. Door de ontstane situatie moesten er helaas teams afhaken en was het ophalen van sponsorgelden ingewikkelder. Desondanks is er toch een mooi bedrag opgehaald.Aanvraagformulier-socialrunsubsidie-2020

Aanvragen Socialrunsubsidie 2020

Heb je een goed idee om inclusie en openheid rondom psychische kwetsbaarheden te bevorderen? Dan heb je nu de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. Wil je hiervoor in aanmerking te komen? Lees dan verder over de criteria en aandachtspunten.

Stuur vóór 1 december 2020 je volledig ingevulde aanvraagformulier in naar projecten@socialrun.nl

Uiterlijk 15 januari zal er over de uitslag worden gecorrespondeerd.


Criteria

Alle subsidieaanvragen worden zorgvuldig door de projectcommissie bekeken en beoordeeld. Criteria waarop gelet worden zijn:

 • Behoefte: laat in je aanvraag zien of er behoefte is aan jouw project. Voor wie is het belangrijk? Waarom?
 • Thema: je project past bij de missie van de Socialrun, te denken valt aan één van de volgende thema’s: zelfstigma, inclusie en openheid binnen de hulpverlening, inclusie en openheid binnen familie en naasten, maatschappelijke inclusie en openheid, inclusie en openheid jeugd & onderwijs, openheid en inclusie in de media, inclusie en openheid bij de gemeenten.
 • Volledigheid: let er op dat je het aanvraagformulier volledig invult, inclusief een kloppende begroting en goed doordacht plan.
 • Haalbaarheid: maak het jezelf niet te moeilijk; zorg dat je projectplan haalbaar is.
 • Originaliteit: vind het wiel niet opnieuw uit. Bekijk de subsidieprojecten van vorig jaar om een indruk te krijgen van wat er zoal bedacht en uitgevoerd is.

Aandachtspunten bij het uitdenken van een project

Om een project te laten slagen, is het belangrijk om goed na te denken over alles wat daar bij komt kijken. Van je doelgroep tot je promotie, en van je planning tot je begroting. Hieronder een aantal belangrijke punten om in ieder geval over na te denken:

 • Doelgroep
  Wie is je doelgroep en wat is de impact van het project op hen. Dit geeft je de nodige informatie om te beslissen hoe je deze partijen gaat betrekken bij je project.
 • Eindresultaat
  Voordat je begint aan een project moet je helder krijgen wat de verwachtingen zijn van het eindresultaat. Wat wil je bereiken en wat wil je dat het oplevert.
 • Planning
  Zorg voor reële verwachtingen. Maak een duidelijke en realistische planning. De specifieke projectactiviteiten waarvoor je een bijdrage vraagt, zijn op het moment van toekennen bij voorkeur nog niet gestart.
 • Begroting
  Je kunt een subsidie aanvragen van €500 tot maximaal €2.500 euro. Dit betekent dat we ook kleine initiatieven ondersteunen en aanmoedigen een aanvraag te doen. Wil je een groter project uitvoeren met een begroting boven €2.500? Zorg dan voor medefinanciering door derden. Laat dit zien in je begroting.
 • Samenwerking
  Zorg waar mogelijk en passend voor de juiste samenwerkingspartners en inspiratiebronnen.
 • Risico’s en kansen
  Geen enkel project verloopt vlekkeloos. Er doen zich altijd wel problemen voor die je gaandeweg moet oplossen. Denk van tevoren na over zaken die mis kunnen gaan en kijk of je voorzorgsmaatregelen kunt nemen. Er kan ook sprake zijn van meevallers of kansen. Als deze zich voordoen: benut ze!

Beoordeling van je project

Alle ingediende projecten worden door de projectcommissie beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria, originaliteit en volledigheid van het plan. De commissie neemt de beslissing over het toekennen van subsidies en de hoogte van de bijdragen.
Het bestuur van stichting Socialrun bekrachtigt de projecten die de commissie voordraagt.

De commissie bestaat uit vijf mensen:
• Voorzitter (onafhankelijk)
• Bestuurslid stichting Socialrun
• Ambassadeur Socialrun
• Ervaringsdeskundige
• Betrokkene vanuit sponsoren van stichting Socialrun

Back To Top