Main content

Over het team

Wie zijn wij

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. In de Van der Hoeven Kliniek leren patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor een ander en voor zichzelf.

Onze behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten. Zo werken we aan een veiligere samenleving. De Van der Hoeven Kliniek biedt zorg op maat. Dat betekent dat we behandelen waar dat mogelijk is, en begrenzen waar dat nodig is. We werken intensief samen met partners. Zo kunnen we met 'stepped care' (geleidelijke, stapsgewijze zorg) patiënten weer de samenleving in begeleiden.

De missie van de Van der Hoeven Kliniek

Veiligheid creëer je met elkaar. Daarom zijn de medewerkers van de Van der Hoeven Kliniek en onze patiënten gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig behandelklimaat. Onze behandeling richt zich op het verminderen van risico’s. Daarbij wordt ook het sociale netwerk van onze patiënten actief betrokken.

Een veilige terugkeer in de samenleving is het uiteindelijke doel van onze behandeling. Jaarlijks stroomt 10% van de patiënten uit. Succesvolle door- en uitstroom is mogelijk doordat we intensief samenwerken met partners, volgens het zogenoemde stepped care-principe waarbij we veel aandacht geven aan beschermende factoren. Daarvoor werken we samen met regionale ketenpartners, zoals instellingen voor beschermd wonen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz), waaronder Lister, Kwintes en GGz Centraal.

Deelnemers

fietsers

lopers

ondersteunend

SPONSOR DIT TEAM

We kijken terug op een fantastische editie van de Socialrun in 2019. De Socialrun 2020 vindt plaats van 18 tot 20 september. Teams kunnen zich hiervoor inschrijven vanaf 1 december 2019.

Gegevens

Betaling